1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

tin bóng đá

Danh sách các bài viết trên Diễn Đàn Củ Ba Kích Tím Tươi Và Khô chứa từ khóa tin bóng đá. Contents: 169. Watchers: 0. Views: 113.

 1. nghia0705
 2. nghia0705
 3. nghia0705
 4. anhkhoi770
 5. nghia0705
 6. anhkhoi770
 7. nghia0705
 8. nghia0705
 9. nghia0705
 10. nghia0705
 11. nghia0705
 12. nghia0705
 13. nghia0705
 14. nghia0705
 15. nghia0705
 16. nghia0705
 17. anhkhoi770
 18. nghia0705
 19. nghia0705
 20. nghia0705

Chia sẻ trang này